Scroll naar boven

Vereniging van Erkende Beveiligingsbedrijven

De vereniging van erkende beveiligingsbedrijven (VEB) is de grootste brancheorganisatie die Nederland kent op het gebied van beveiliging.

Een installateur die aangesloten is bij het VEB dient in het bezit te zijn van vakdiploma’s en een verklaring omtrent gedrag/betrouwbaarheid van alle medewerkers. Daarnaast dient de installateur zijn processen te conformeren aan het handboek van de VEB.

Door middel van de installatievoorschriften in dit handboek wordt er vanuit de VEB een kwaliteitsverplichting aan de installateur opgelegd. Het VEB-opleveringsbewijs of het VEB-certificaat, zijn documenten die de kwaliteit garanderen. Deze documenten worden dan ook door het verbond van verzekeraars geaccepteerd.

Cebec Beveiligingen B.V. is erkend lid van de VEB en wordt elk jaar middels een zogenoemde audit gecontroleerd op de kwaliteit van de installaties en in welke mate de processen binnen het bedrijf conform het handboek van de VEB uitgevoerd worden. Tevens vervult eigenaar Kees Bek een rol in het bestuur van de VEB.