Scroll naar boven

Woonhuis

Bedrijf

Verzekeringseis

VRKI 2.0

App gebruik

Omtrekbeveiliging

Woonhuis

Als particulier bent u voor uw woning waarschijnlijk op zoek naar goede en mooi afgewerkte beveiliging voor een aantrekkelijke prijs. Om aan deze wens te voldoen, gebruiken wij voornamelijk draadloze systemen voor de beveiliging van woonhuizen. Deze systemen bieden u bovendien de mogelijkheid om, in plaats van een meldkameraansluiting, pushberichten te versturen naar uw smart device.

Een woning moet daarnaast zo beveiligd worden dat u uw dagelijkse gewoonten weinig hoeft aan te passen. Daarom bieden wij omtrekbeveiliging aan, zodat u in huis vrij kunt bewegen, maar ongewenste gasten op afstand houdt.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de technologie zich in een razend tempo ontwikkelt. Zo is het mogelijk om – als de verzekeraar niet de eisende partij is – een inbraaksignaleringssysteem op afstand te bedienen met een app. Hierbij speelt echter ook uw internetprovider een rol. Het is daarom raadzaam om u goed te laten informeren over deze mogelijkheden.

Bedrijven

Zakelijke beveiliging is vaak een eis van de verzekeraar, maar levert u als ondernemer uiteraard ook voordelen op. Zo kunt u materiële schade, maar ook gevolgschade voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat eventuele geleden schade door de verzekeraar wordt uitgekeerd, is het belangrijk dat er een risico-inventarisatie gedaan wordt. Dit kan door het invullen van een intakedocument van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), waarin wordt aangegeven wat er beveiligd dient te worden. Een goede risico-inventarisatie zorgt ervoor dat het beveiligingssysteem aan de eisen van de verzekeraar voldoen, ook als die niet expliciet vermeld zijn. Dit document kan bovendien dienstdoen als uitgangspunt voor de offerte en de te plaatsen installatie.

Ten slotte is het van belang dat een zakelijk beveiligingssysteem voldoet aan de meest recente VRKI (Verbeterde Risico Klasse Indeling). Dit document is onder andere opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en dient als handvat voor iedereen die betrokken is bij de bepaling van de juiste beveiligingsmaatregelen en de eisen die gesteld worden aan de goederen die verzekerd zijn. Inmiddels werken we met de VRKI 2.0 uit 2019, het kan dus zomaar zijn dat uw beveiliging uit 2012 niet meer voldoet aan de eisen van 2019.

Link naar VRKI 2.0 kaart + deel A & B

Als VEB-erkend installateur werken wij op zakelijk gebied enkel met gecertificeerde producten. Onderstaande merken worden door ons geïnstalleerd.

GALAXY & MuSDO & Telenot

Verzekeringseis

Uw verzekeraar eist mogelijk diverse beveiligingsmaatregelen. De hoogte van uw premie en de geëiste maatregelen hangen af van de verzekerde waarde en het risico dat u loopt. Vaak vragen zij om een certificaat of opleverbewijs dat voldoet aan de door hen beschreven eisen.

Voor het bepalen van het pakket aan eisen verwijst de verzekeraar vrijwel altijd naar De Verbeterde Risicoklasse Indeling (VRKI 2.0). Dit document, dat ontwikkeld is door het verbond van verzekeraars, wordt gebruikt als instrument voor een risico-inschatting van diefstal in woningen en bedrijven.

De risicoklasse die uit dit document volgt is bepalend voor het pakket aan toe te passen maatregelen.

Voor woningen geldt dat de risicoklasse wordt bepaald door de waarde van de attractieve zaken. Hier verstaat men onder attractieve zaken, de volgende items:

audiovisuele en computerapparatuur

lijfsieraden en contant geld of waardepapieren

Bijzondere bezittingen als antiek, kunst, muziekinstrumenten en verzamelingen

Voor bedrijven geldt dat de risicoklasse wordt bepaald door inkoopwaarde van de goederen/inventaris én de attractiviteit van deze goederen. Ten opzichte van woningen speelt hier de attractiviteit een belangrijke rol. Een voorraad aan smartphones is immers interessanter voor een dief dan een voorraad vol met aanhangwagens.

De VRKI 2.0 onderscheidt diverse soorten maatregelen zoals organisatorische maatregelen, bouwkundige maatregelen, elektronische maatregelen, compartimenteringsmaatregelen, meeneem beperkende maatregelen en alarmopvolging. Per risicoklasse schrijft de VRKI 2.0 vervolgens een combinatie van deze maatregelen voor.

Het is de combinatie van alle maatregelen welke de VRKI 2.0 voorschrijft, dat zal leiden tot de afgifte van een certificaat. Het enkel uitvoeren van een specifieke maatregel is hiervoor dus niet voldoende.

Indien de verzekeraar genoegen neemt met minder maatregelen dan door de VRKI 2.0 beschreven, kunt u voldoen met een opleverbewijs dat beschrijft welke, door de verzekeraar geëiste, maatregelen zijn toegepast.

Een eenvoudige tool om uw specifieke eisen te bepalen is de VRKI “kaart”.

Klik hier om de VRKI kaart te openen

VRKI 2.0

De verbeterde risicoklasse-indeling, versie 2.0, (VRKI 2.0) is een instrument waarmee een globale risico-inschatting van diefstal en inbraak voor woningen en bedrijven wordt gemaakt. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse een woning of bedrijf valt en de hoogte van deze klasse bepaalt de beveiligingsmaatregelen. De keuze van beveiligingsmaatregelen is niet alleen gebaseerd op de beveiligingsgedachte, maar ook mede gebaseerd op de risico-acceptatie van verzekeraars

De VRKI 2.0 is geschreven voor verschillende belanghebbende partijen, De eindgebruiker die zijn woning/bedrijf wil beveiligen, De verzekeraar die er belang bij heeft om een object of voorraad in dekking te nemen tegen bepaalde voorwaarden en de installateur die de wensen van de eindgebruiker en/of verzekeraar gaat uitvoeren.

De VRKI 2.0 is bedoeld voor standaard objecten, voor de meest voorkomende woningen en bedrijven. De VRKI 2.0 is niet bedoeld voor (zeer) grote of bijzondere objecten met een hoge waarde concentratie of hoog risico, zoals bijvoorbeeld sommige juweliers, musea, een groot warenhuis, etc. Voor het vaststellen van het optimale beveiligingsconcept voor dergelijke situaties is maatwerk noodzakelijk.

App gebruik

In het tijdperk waarbij we bijna alles met onze smart devices kunnen regelen kan de beveiligingsbranche niet achter blijven. Inmiddels is een groot deel van de alarmsystemen te bedienen door middel van een applicatie op een smart device.

Al onze alarmsystemen beschikken over deze mogelijkheid. Dit betekent dat u in de applicatie eenvoudig uw systeem kunt in- en uitschakelen of de status en het log van het systeem kunt bekijken. Uiteraard is dit erg handig als u een keer vergeten bent het alarm erop te zetten of als u iemand tijdelijk toegang tot uw woning of pand wil geven.

Belangrijk om te weten is dat er voor het gebruik van een applicatie eenmalig instellingen in uw modem gemaakt dienen te worden zodat er een verbinding met het paneel opgebouwd kan worden. Indien deze instellingen worden gewist, bijvoorbeeld door het resetten van het modem, zal de applicatie niet langer functioneren. Deze instellingen zullen dan opnieuw in het modem gezet moeten worden.

Omtrekbeveiliging

Het doel van elke beveiliging is een poging tot inbraak zo snel mogelijk te detecteren en ervoor te zorgen dat dit enkel een poging blijft en geen daadwerkelijke inbraak wordt. De uitgangspunten voor zo’n beveiligingsplan zijn in principe simpel: alle mogelijke toegangswegen van een ruimte worden voorzien van een ruimtelijke detector.

Echter, een ruimtelijke detector detecteert pas wanneer iemand zich in de woning / het pand bevindt. Wanneer er detectie plaatsvindt voordat de inbreker het pand binnen is, vergroot dit de kans dat het slechts bij een poging blijft. Dit is waar omtrekbeveiliging voor bedoeld is.

Een bijkomend voordeel is dat de bewoner van het pand zich vrij door de ruimtes kan bewegen terwijl het systeem is ingeschakeld. Vaak wordt bijvoorbeeld enkel de omtrekbeveiliging ingeschakeld als nachtstand van het systeem.

 

Er zijn diverse typen detectoren waarmee een omtrekbeveiliging gerealiseerd kan worden.


Magneetcontact

Bij omtrekbeveiliging wordt voor zo ver noodzakelijk alle deuren en amen voorzin van een magneetcontact. Het contact signaleert het openen van deuren en ramen. Daarnaast geeft het systeem bij het inschakelen aan welk raam of welke deur nog open staat indien u deze bent vergeten te sluiten. Bij een volledige omtrekbeveiliging gebruiken we magneetcontacten altijd in combinatie met trilcontacten of glasbreukmelders.

 

Trilcontact

Een trilcontact wordt op en kozijn of raam gemonteerd en registreert trillingen op het raam, de deur of het kozijn als een inbreker deze probeert te forceren. Indien het glas gebroken wordt, zal het trilcontact door de trillingen hiervan ook een alarm genereren. Uiteraard is de inbreker nog buiten het pand op het moment van detecteren.

 

Glasbreukmelder

Deze detectoren ‘herkennen’ het breken van glas en zullen hierdoor in alarm gaan. Dit type melder is erg nuttig als een grote hoeveelheid ramen in een pand beveiligd dienen te worden en wanneer deze niet eenvoudig zijn te voorzien van trilcontacten. Vaak wordt deze melder ook gebruikt in etalages om bij het ingooien van een winkelruit alarm te genereren.