Scroll naar boven

Meldkamerservice

Bewakingsdiensten

Camera beheer
service

Code en
toegangspas service

Beheerde
brandmeldinstallatie

Ontruimingsplan beheer

Meldkamerservice – 247

Niets is belangrijker dan de beveiliging van uw bedrijf of woning.

Zowel online als offline.

Dankzij de nieuwe meldkamer app van Cebec Beveiligingen in nauwe samenwerking met 247 Alarm een partner van KPN zorgen wij ervoor dat u eenvoudiger u informatie uit uw alarmsysteem kan afhandelen, gebruikersvriendelijk afmelden van alarmen, wijzigen van contactpersonen die gebeld worden bij alarm en vele andere gebruiksfunctie zorgen ervoor dat u meer gemak heeft van deze dienst.

Uw alarmcentrale wordt gemonitord vanuit een gecertificeerde, particuliere alarmcentrale. Een alarmcentrale die vanzelfsprekend voldoet aan de regelgevingen. Dankzij 247 Alarm heeft u:

– Direct inzicht
– Alarmmeldingen direct op uw smartphone.
– Altijd controle
– Realtime tijdschema’s en sleutelhouders aanpassen.
– Via elke verbinding
– Geen aparte analoge verbinding (meer) nodig.

Cebec Beveiligingen zorgt er samen met u voor dat u veilig online blijft.

247 Alarm wordt geïnstalleerd door een van onze vakbekwame monteurs, uiteraard geheel kosteloos als u een jaarlijks onderhoudscontract heeft.

Vanzelfsprekend kunnen camera’s ook bij de meldkamer worden aangemeld: wanneer er een melding bij de meldkamer binnenkomt, kijken zij direct of er iets ongebruikelijks aan de hand is.

Zo ja? Worden de nodige hulpdiensten zo snel mogelijk ingeschakeld.

Meer informatie over nieuwe meldkamer app van Cebec Beveiligingen?

Neem gerust contact met ons op.

Bewakingsdiensten

Nadat er een alarmmelding heeft plaatsgevonden dient hier altijd opvolging aan gegeven te worden. Wat heeft een alarm immers voor nut als er niets met de melding gedaan wordt.

Gek genoeg gaan de meeste mensen in geval van een alarmmelding vaak uit van een “vals alarm”. Eerlijk is eerlijk, statistisch gezien komt een nodeloze melding ook vaker voor dan een werkelijke inbraak. Echter is dit aantal bij een goed functionerend systeem zeer beperkt en is er altijd kans op een werkelijke inbraak. U doet er daarom verstandig aan het pand te controleren of te laten controleren op braakschade.

Echter zou niemand het zien zitten om het pand te bezoeken in de wetenschap dat daar inbrekers rondlopen. Dit geldt zowel voor u als uw personeel. Geen enkele werkgever wil het op zijn geweten hebben dat het personeel de confrontatie aan moet gaan met inbrekers en dit resulteert in gevolgschade zoals arbeidsongeschiktheid.

Het inschakelen van een bewakingsdienst kan u deze zorgen volledig wegnemen. Door u aan te melden bij een bewakingsdienst kunt u de meldkamer verzoeken direct de bewakingsdienst aan te sturen om het pand te controleren. Op deze manier kunnen zij u in de alarmopvolging ontzorgen.

Camera beheer service

In veel gevallen dient een camera ter registratie van gebeurtenissen en om deze terug te kijken. Doordat een calamiteit over het algemeen niet dagelijks voorkomt wordt er niet met regelmaat het camerabeeld bekeken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een camera defect is zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Uiteraard is er niets vervelender dan dat u de beelden nodig heeft en de desbetreffende camera defect blijkt te zijn, waardoor u geen beschikking heeft over deze beelden.

Om dit te voorkomen bieden wij onze camerabeheer service aan waarbij we met een verbinding op afstand periodiek controleren of alle camera’s nog functioneren. Hierdoor verkleint u het risico op het missen van beelden in geval van een calamiteit.

Code en toegangspas service

Een meldkamer speelt een cruciale rol in de alarmopvolging op het moment dat er sprake is van alarm. Het handelen van een meldkamer kan volledig naar uw wensen worden ingericht.

De meldkamer belt u in geval van een alarmmelding en staat in direct contact met de hulpdiensten zoals de politie en uw installateur. Als er werkelijk een inbraak heeft plaatsgevonden en u bent (bijvoorbeeld door vakantie of een avond in het theater) niet in staat om de coördinatie op u te nemen dan zullen zij de vooraf besproken andere waarschuwingsadressen, de hulpdiensten en eventueel een glaszetter contacteren.

Daarnaast heeft de meldkamer inzicht in uw systeem en kunnen zij bijvoorbeeld vertellen welke detector(en) alarm heeft/hebben gegenereerd of dat er stroomuitval heeft plaatsgevonden.

Kortom, een goede meldkamer is van enorme waarde voor snel en accuraat handelen in geval van een alarmmelding.

Beheerde brandmeldinstallatie

Verplichting:

Als werkgever of pandeigenaar bent verplicht zich te houden aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking tot brandveiligheid. Conform de norm voor brandveiligheid (NEN2535) bent u verantwoordelijk dat het beheer en de hierbij behorende periodieke controles worden uitgevoerd. U bent verplicht hier één of meerdere personen aan te wijzen die opgeleid en geïnstrueerd zijn om als beheerder te fungeren. Doet u dit niet dan overtreedt u de wet en riskeert u een boete of tijdelijke sluiting van uw pand.

 

Uitbesteding:

Indien u geen opgeleid persoon (OP’er) binnen uw organisatie heeft of deze taak niet wenst bij uw medewerkers neer te leggen kunt u het beheer uitbesteden. Cebec heeft meerdere opgeleide personen die maandelijks nauwkeurig het beheer doen van tientallen bedrijven.

 

Maandelijkse taken beheerder:

Bijwerken van het logboek
Visuele controle van de brandmeldcentrale, brandweerpaneel en nevenpanelen
Het simuleren van een brandmelding en het controleren van de melding bij het ontvangststation
Het simuleren van een storing en het controleren van de melding bij het ontvangststation

Viermaandelijkse taken beheerder:

Visuele inspectie van de handbrandmelders en een controle op de bereikbaarheid.
Het controleren op obstakels die de detectie van rook rondom automatische melders kunnen verstoren.
Het controleren op veranderingen in ruimtegebruik, ventilatiesysteem of bouwkundige constructie.
Controleren of de logboekdocumenten zoals installatieplattegronden, blokschema’s en functiematrixen nog in overeenstemming zijn met de huidige situatie.
Controleren of de huidige voorzieningen van de brandmeldinstallatie nog voldoen aan de alarmorganisatie.

Ontruimingsplan beheer

De arbowet verplicht elke onderneming een ontruimingsplan te hebben dat in geval van een calamiteit beschrijft welke acties er ondernomen dienen te worden door personeel en/of aanwezige bezoekers.

Omdat het voor veel bedrijven geen dagelijkse business is kost het schrijven van een ontruimingsplan veel kostbare tijd die beter besteed kan worden. Gelukkig kunt het schrijven van het ontruimingsplan en het jaarlijks controleren of het plan nog up-to-date is uitbesteden. Cebec Beveiligingen heeft inmiddels jaren ervaring met het schrijven van ontruimingsplannen en doen u hier dan ook graag een aanbieding voor.

Het ontruimingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

Doelstellingen: een beschrijving van de verschillende calamiteiten en noodgevallen waar het noodplan op van toepassing is.
BHV structuur: een duidelijk overzicht welke rol het personeel heeft;
Communicatie en instructie: beschrijving van interne en externe alarmering
Procedures: omschrijving van de ontruimingsprocedures welke opgevolgd dienen te worden
Tekeningen: van elke verdieping is een tekening aanwezig waarop aangegeven staat wat de vluchtwegen zijn en waar brandmelders en blusmiddelen hangen.