Scroll naar boven

Onderhoud van
uw inbraaksignaleringsysteem

Onderhoud van
uw branddetectiesysteem

Onderhoud van
uw blusmiddelen

Onderhoud van
uw noodverlichting

Inspectie van
uw brandcompartimentering
(WBDBO)

Onderhoud van
uw camerasysteem

Onderhoud van uw inbraaksignaleringsysteem

Periodiek onderhoud van uw alarmsysteem is cruciaal om een goede werking van uw systeem te kunnen garanderen. U wilt tenslotte dat er geen kwetsbaarheden zijn in de beveiliging van uw pand of woning. Daarnaast wilt u het aantal storingen en onnodige alarmmeldingen minimaliseren. Bovendien keert uw verzekeraar in geval van een inbraak alleen uit als uw systeem aantoonbaar goed onderhouden is.

Om deze redenen is belangrijk dat uw beveiliging ieder jaar wordt gecontroleerd en u in geval van een storing te allen tijde op support kunt rekenen.

Hiervoor bieden wij op onze systemen een onderhoudsovereenkomst aan die bestaat uit de volgende diensten:

1x per jaar controle van het gehele systeem, bestaande uit:

Controle werking componenten
Controle dekking aanvalsroutes
Controle alarmgevers (flitsers/sirenes)
Controle meldkamerverbinding
Uitvoeren accutest
Doormeten batterijen
365 dagen per jaar 24 uur per dag telefonische support van onze technische dienst
Beheer van uw meldkamergegevens
Exclusief accu’s, batterijen en eventueel te vervangen componenten.

Onderhoud van uw branddetectiesysteem

Indien uw pand de verplichting heeft voor de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie, dan bent u tevens verplicht deze te laten onderhouden door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf. Cebec Beveiligingen is een gecertificeerde partij voor het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en/of ontruimingsinstallatie.

Het onderhoud zal uitgevoerd worden conform de NEN2654-1. Na het onderhoud ontvangt u een rapport van onderhoud waarin eventuele gebreken beschreven worden en adviezen worden gedaan. Indien er geen gebreken zijn, ontvangt u een goedgekeurd rapport welke in het logboek geplaatst kan worden als bewijs van een goedgekeurde installatie voor de veiligheidsregio. Indien de installatie niet in orde is bevonden ontvangt u van ons advies en desgewenst een voorstel voor het oplossen van de gebreken.

Onderhoud van uw blusmiddelen

Als u beschikt over een brandslanghaspel, brandblusser en/of blusleiding, dan is het cruciaal dat deze werken op het moment dat het nodig is: in het geval van brand. Een beginnende brand die niet op tijd geblust kan worden kan immers enorme schade veroorzaken.

In geval van brand weet 90% van de ondernemers deze brand zelf te blussen met behulp van een draagbare blusser of brandslanghaspel. Indien deze niet functioneert neemt de kans op een succesvolle bestrijding snel af. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.

 

Frequentie controle blusmiddelen:

Brandslanghaspels dienen volgens de wet vanwege kans op legionellabesmetting van het drinkwater jaarlijks gecontroleerd te worden.

Draagbare en verrijdbare blusmiddelen dienen volgens de wetgeving minimaal eenmaal per twee jaar gecontroleerd te worden. Afhankelijk van de staat kan het nodig zijn om vaker onderhoud uit te voeren. Daarom schrijven diverse NEN normeringen voor dat de alle blusmiddelen eenmaal per jaar gecontroleerd dienen te worden. Ons advies is om dan ook om al uw blusmiddelen jaarlijks te laten controleren.

 

Cebec Beveiligingen kan dit middels een partner voor u verzorgen.

Voor meer informatie over blusmiddelen klik hier voor onze pagina over blusmiddelen.

Onderhoud van uw noodverlichting

Het doel van noodverlichting is om te zorgen dat mensen in geval van een netspanningsonderbreking tijdens een ontruimingssituatie oriëntatie houden en in geval van een calamiteit de nooduitgangen kunnen vinden. Indien de noodverlichting niet naar behoren functioneert kan dit voor paniek zorgen tijdens de ontruiming. Dit vertraagt de ontruiming of kan zelf lijden tot slachtoffers.

Het is daarom belangrijk dat noodverlichtingsinstallaties periodiek worden gecontroleerd. Wettelijk dient dit minimaal eens per jaar te gebeuren.

 

Cebec kan dit middels een partner voor u verzorgen.

Tijdens het onderhoud worden de volgende onderdelen uitgevoerd:

Controleren op beschadigde of versleten onderdelen
Het vervangen van de lichtbron
Het vervangen van de batterij
Het reinigen van armaturen

Na afloop van ontvangt u een onderhoudsrapport met de bevindingen en een advies voor het oplossen van de eventuele gebreken.

Inspectie van uw brandcompartimentering (WBDBO)

Om te voorkomen dat een brand zich snel uitbreid binnen een bouwwerk is het de brandcompartimentering van groot belang. Initieel dienen alle doorvoeringen door een muur, vloer of plafond van een brandcompartiment brandwerend afgedicht te worden. Helaas komt het vaak voor dat dit initieel correct is uitgevoerd maar dat in de loop der tijd diverse veranderingen in het pand zijn doorgevoerd of zijn er beschadigde brandwerende producten waardoor de brandcompartimentering niet langer in orde is. Het is daarom belangrijk de staat van de brandcompartimentering na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in een bouwdeel van een brandcompartiment te controleren.

Het bouwbesluit 2012 artikel 1.16 lid 2 verplicht de eigenaar/gebruiker bovendien tot een adequate controle van de brandcompartimentering.

 

Cebec bezoekt uw locatie graag om uw brandcompartimentering te inspecteren zodat u aan verplichtingen voldoet

Onderhoud van uw camerasysteem

Een camerasysteem is vaak op de achtergrond actief en wordt niet actief door een persoon gemonitord. Pas op het moment dat er een incident plaatsvindt en de beelden opgevraagd worden, constateert men een niet functionerende camera of een verminderde beeldkwaliteit door vervuiling, insecten of veranderde omgevingsinvloeden. Uiteraard is dit erg onwenselijk op het moment dat u juist de beelden nodig heeft. Het is daarom erg belangrijk uw systeem preventief te onderhouden. Met onze onderhoud en beheerservice proberen we het risico op een defect en/of een verminderde beeldkwaliteit te voorkomen.

 

Hiervoor bieden wij met onze service de volgende diensten aan:

1x per jaar controle van het systeem, de harde schijf en beeldkwaliteit. Indien noodzakelijk woorden de beeldinstellingen aangepast.
1x per jaar stofvrij maken van de binnenkant van de recorder.
1x per jaar software update van de recorder
1x per jaar schoonmaken van uw camera’s en het toepassen van anti-ongedierte middel
Automatische storingsmelding van uw recorder naar onze storingen mailbox
365 dagen per jaar, 24 uur per dag telefonische support van onze technische dienst
Indien gewenst beheer op afstand van uw camerasysteem